Uczenie się przez całe życie – czym jest lifelong learning? Pobierz prezentację slajdów
kompetencje miękkie kursy

Czy nauka kończy się wraz z ukończeniem formalnej edukacji? Czy zdobywanie wiedzy i umiejętności powinno trwać tylko przez pewien etap w życiu? Te pytania stają się coraz głośniejsze w obliczu dynamicznych zmian w społeczeństwie, technologii i gospodarce. Czym więc jest uczenie się przez całe życie, czyli lifelong learning?

 

Idea uczenia się przez całe życie zyskuje na znaczeniu w obliczu galopujących zmian społecznych i technologicznych. Początki tego konceptu sięgają starożytności, ale jego znaczenie wzrosło w ostatnich dziesięcioleciach. Założyciele ruchu oświatowego jak Dewey i Montessori promowali naukę jako proces ciągły. Od lat 70. i 80. termin „lifelong learning” pojawia się w opracowaniach edukacyjnych, a organizacje międzynarodowe jak UNESCO uznają to za klucz do zrównoważonego rozwoju społeczeństw.

Czym jest Lifelong Learning?

Lifelong learning (skrót LLL), czyli uczenie się przez całe życie, to nowoczesne podejście edukacyjne, które przekracza granice tradycyjnej nauki. W konwencjonalnym modelu edukacji, nauka ogranicza się do szkolnych i studenckich lat, a po opuszczeniu formalnego systemu jej znaczenie często maleje. Jednak w dynamicznym świecie pełnym zmian technologicznych, ekonomicznych i społecznych, taka wizja jest niewystarczająca.

Lifelong learning to idea mówiąca, że nauka towarzyszy nam przez całe życie, niezależnie od wieku czy okoliczności. To nowoczesne podejście głosi, że zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i odkrywanie świata nie kończy się wraz z opuszczeniem murów uczelni czy zakończeniem formalnej edukacji. Uczenie się staje się nieodzowną częścią naszego życia, niezależnie od wieku. To oznacza nie tylko zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, ale też rozwijanie kompetencji miękkich, poszerzanie zainteresowań i poznawanie różnych perspektyw. Kluczowe jest nieustanne dążenie do samodoskonalenia.

Współczesne technologie, szczególnie Internet, zmieniają oblicze lifelong learning. Dzięki nim nauka staje się dostępna z każdego miejsca i o każdej porze. Kursy online, e-learning, webinaria i podcasty tworzą nieograniczone możliwości rozwoju. To idealne narzędzia dla tych, którzy pragną dostosować naukę do swojego stylu życia.

Znaczenie „uczenia się przez całe życie”

Lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie, ma kluczowe znaczenie zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa jako całości, rewolucjonizując tradycyjne wyobrażenie o edukacji. LLL to adaptacja do zmian, rozwój zawodowy, samorealizacja i rozwój osobisty, a nawet przeciwdziałanie nierównościom społecznym oraz twórcze myślenie i innowacje. Lifelong learning nie jest tylko opcją – staje się nieodzownością. Wymagania zawodowe zmieniają się szybko, a kompetencje miękkie i zdolność adaptacji nabierają kluczowego znaczenia. To jednak nie tylko środek do celu zawodowego sukcesu, ale też ścieżka do osobistego spełnienia, odkrywania nowych obszarów i prowadzenia życia z pasją.

Korzyści z uczenia się przez całe życie

Uczenie się przez całe życie otwiera drzwi do pełni potencjału w życiu zawodowym i osobistym przynosząc liczne korzyści:

 • Rozwój osobisty i satysfakcję z życia – odkrywanie nowych pasji i umiejętności prowadzi do ciągłego rozwoju i satysfakcji.
 • Elastyczność na rynku pracy – szeroki wachlarz umiejętności sprawia, że jesteśmy bardziej dostosowani do zmieniającego się rynku pracy.
 • Rozwój kariery – nauka nowych rzeczy prowadzi do wyróżnienia się w pracy, co może skutkować awansem i wzrostem wynagrodzenia.
 • Poprawa zdolności poznawczych – uczenie się wpływa pozytywnie na pamięć, koncentrację i zdolność analitycznego myślenia.
 • Zwiększenie pewności siebie – opanowanie nowych umiejętności wzmacnia naszą pewność siebie.
 • Twórcze myślenie i innowacje – nauka różnych dziedzin wspomaga kreatywność i innowacyjność.
 • Pozytywny wpływ na zdrowie umysłowe – aktywne angażowanie w naukę wspiera zdrowie umysłowe i opóźnia procesy starzenia.

Organizacyjne „uczenie się przez całe życie”

Wdrażając strategie uczenia się przez całe życie, firmy notują wzrost kompetencji swojego zespołu. Inwestycje w rozwój pracowników poprzez szkolenia, kursy i programy rozwoju osobistego prowadzą do poprawy wydajności oraz efektywności pracy. Ponadto, organizacyjne podejście do uczenia się umożliwia firmom dostosowywanie się do szybkich zmian w otoczeniu biznesowym, jak również stymuluje twórcze myślenie pracowników i dąży do generowania innowacyjnych rozwiązań.

Wspieranie pracowników w ciągłym doskonaleniu się ma wpływ nie tylko na samą firmę, ale także na jej zrównoważony rozwój. Inwestycje w edukację pracowników tworzą pozytywną kulturę organizacyjną, promują elastyczność na rynku pracy oraz umożliwiają firmom lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich. Organizacje, które przyjmują podejście uczenia się przez całe życie jako integralną część swojej strategii, są bardziej przygotowane na wyzwania i zmiany współczesnego świata biznesu.

Jak wdrożyć „uczenie się przez całe życie” w swoim życiu?

Wprowadzenie podejścia uczenia się przez całe życie do swojej codziennej rutyny może przynieść liczne korzyści dla osobistego rozwoju i osiągnięcia celów. Niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej, każdy może podjąć kroki w kierunku stałego doskonalenia się. Oto kilka praktycznych sposobów, jak wdrożyć LLL w swoim życiu:

 • Cele i Pasje. Warto sprecyzować swoje cele i pasje, to może być rozwój zawodowy, zdobywanie nowych umiejętności artystycznych czy nauka języka obcego. Odkrycie, co naprawdę cię motywuje, ułatwi skupienie się na odpowiednich obszarach.
 • Plan Działania. Stworzenie planu działania jest kluczowe w procesie uczenia się. Określenie, jakie konkretne kroki są potrzebne do osiągnięcia swoich celów, pomoże uniknąć zamieszania i zagwarantować systematyczny postęp. 
 • Realistyczność. Uczenie się przez całe życie wymaga elastycznego podejścia. Warto realistycznie ocenić dostępny czas i zasoby, by zapewnić sobie spójność w nauce. Celowym podejściem jest wyznaczenie osiągalnych kroków na drodze do długoterminowych celów.
 • Różnorodność edukacyjna. Wykorzystaj różnorodne źródła edukacyjne, od książek po kursy online i warsztaty – zróżnicowane metody nauki dostosowują się do twoich preferencji.
 • Wyzwania. Aby utrzymać motywację, warto stawiać sobie wyzwania – zadania takie jak ukończenie kursu w określonym czasie czy osiągnięcie nowego poziomu w nauce języka stanowią atrakcyjny sposób na angażujący rozwój.
 • Samodzielność. Rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy to klucz do efektywnej nauki. 
 • Zainteresowania. Wykorzystaj swoje zainteresowania jako fundament nauki. Pasjonujesz się gotowaniem? Eksperymentuj z nowymi przepisami. Fascynuje cię historia? Wnikaj w różne epoki. Taki sposób nauki pozwoli ci czerpać przyjemność z doskonalenia się.
 • Błędy jako uczenie. Błędy są naturalną częścią procesu uczenia się, a nauka z błędów pomaga uniknięciu powtórzenia tych samych pomyłek, wg słów: „Nie ma porażek, są lekcje”. 
 • Uczenie się od innych. Obserwowanie sukcesów innych jest inspirujące, warto więc czerpać z doświadczeń i wiedzy ludzi, którzy osiągnęli to, czego pragniesz. Współpraca i wymiana umiejętności mogą otworzyć nowe możliwości.
 • Czytanie regularne. Czytanie to niewyczerpane źródło wiedzy, stawiaj sobie za zadanie regularne sięganie po książki i artykuły z różnych dziedzin. To sposób na nieustanny rozwój intelektualny.
 • Kursy online. W dobie Internetu kursy online są dostępne dla każdego. Wybieraj te, które odpowiadają twoim celom i zainteresowaniom. To elastyczny sposób na naukę, który pozwala dostosować tempo do swojego życia.
 • Podcasty. Podcasty to świetny sposób na naukę w podróży czy podczas codziennych czynności. 
 • Uczestnictwo w warsztatach, kołach zainteresowań. Lokalne warsztaty czy koła zainteresowań, uniwersytety trzeciego wieku to okazja do nauki w grupie. Spotkania z ekspertami i wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami mogą dostarczyć nowych wskazówek i perspektyw.
 • Otwartość na nowe doświadczenia. Podróże, nowe przygody i poznawanie różnych kultur stanowią doskonałe pole do nauki. Otaczający nas świat pełen jest inspirujących możliwości do nauki na każdym kroku!

Jak zachęcić dzieci i młodzież do idei „uczenia się przez całe życie”?

Wpajanie dzieciom i młodzieży wartości uczenia się przez całe życie jest kluczowe dla ich osobistego rozwoju i przyszłego sukcesu. Oto kilka strategii, które mogą pomóc w zaszczepieniu w nich tego ważnego podejścia:

 1. Inspirujące otoczenie. Otocz dzieci inspirującymi materiałami, takimi jak książki, filmy czy gry, aby pobudzić ich ciekawość. Twórz atmosferę eksploracji i zdobywania wiedzy.
 2. Przykład osobisty. Bądź dla dzieci przykładem ciągłego rozwoju, pokazując, że warto uczyć się nowych rzeczy niezależnie od wieku. Razem eksplorujcie nowe umiejętności i pasje.
 3. Ciekawość. Zachęcaj dzieci do zadawania pytań, szukania odpowiedzi i odkrywania tematów, które je fascynują, rozwijając w nich ciekawość.
 4. Daj swobodę wyboru. Pozwól dzieciom wybierać to, co chcą się uczyć, by czuły kontrolę nad swoim naukowym rozwojem.
 5. Uczenie się przez działanie. Organizuj wyjścia edukacyjne, eksperymenty i projekty, które angażują zmysły i rozwijają umiejętności praktyczne.
 6. Pozytywny stosunek. Kreuj pozytywny stosunek do nauki, unikając nacisku na oceny. Pokazuj, że nauka to przygoda poznawania świata.
 7. Różnorodne zasoby. Zapewnij dostęp do różnorodnych narzędzi edukacyjnych, takich jak książki, gry, aplikacje i kursy online.
 8. Rozwijanie pasji. Pomóż dzieciom zobaczyć, jak nauka rozwija ich pasje i pomaga w osiąganiu życiowych celów.
 9. Systematyczność. Wpajaj nawyk systematycznego uczenia się od wczesnych lat szkolnych. Niech to będzie naturalnych odruch.
 10. Celebracja sukcesów. Budując w dzieciach poczucie własnej wartości i motywując do ciągłego rozwoju, podkreśl, że każdy krok w nauce jest wartościowy (błędy są czasami potrzebną lekcją). 

Prezentacja dedykowana dzieciom i młodzieży w tematyce uczenia się przez całe życie (produkt darmowy):

POBIERZ: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. Czym Jest Lifelong Learning www.katarzynapluska.pl

 

Idea uczenia się przez całe życie, znana jako lifelong learning, przekształca tradycyjne podejście do edukacji i rozwijania umiejętności. To nie tylko inwestycja w zawodową przyszłość, ale także sposób na rozwijanie się jako jednostki, zaspokajanie ciekawości i odkrywanie pasji na każdym etapie życia. W obliczu dynamicznych zmian w społeczeństwie i gospodarce, uczenie się przez całe życie staje się kluczowym narzędziem adaptacji i sukcesu.

Bibliografia 

 • Jeffrey D. Holmes, Edukacja i uczenie się, PWN, 2019
 • Richard Swanson, Malcolm S. Knowles, Edukacja dorosłych Podręcznik akademicki, PWN, 2009
 • A. Szostkiewicz (red.), Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – partycypacja społeczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
kompetencje miękkie kursy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *