Zastanawiasz się czasem jaką inteligencję posiadasz? I nie chodzi mi tu o pojęcie wysokiej czy niskiej, ale o tą, która określa Twoje życiowe predyspozycje. Może dominuje w Tobie inteligencja językowa, ruchowa lub przestrzenna? Poznaj więc jej osiem typów i rozwiąż test inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

 

Test inteligencji wielorakich. Teoria Howarda Gardnera

 

Czym jest inteligencja?

To pojęcie psychologiczne określa Twoją zdolność umysłową tj. umiejętność uczenia się, koncentracji, zapamiętywania, myślenia abstrakcyjnego, kojarzenia faktów i wydarzeń. Do tego dojdzie zdolność rozwiązywania konfliktów czy możliwości przystosowania się do zmian. Te wszelkie umiejętności dają Ci szansę potoczenia życia w kierunku sukcesu, spełnienia i wyższego zadowolenia; oczywiście na płaszczyźnie codzienności, jak i zawodowym. Dzięki wysokiej inteligencji osiągamy lepsze wyniki, potrafimy mierzyć wyżej. Tylko w mnogości treści na temat inteligencji człowieka, które z nich są tymi właściwymi? Ilu psychologów, tyle opinii, ja dziś przedstawiam teorię oraz test inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Teoria Howarda Gardener

Howard Gardner jest amerykańskim psychologiem, specjalistą psychologii uczenia się, wykładowcą Uniwersytetu Harvarda. Garden przeprowadził złożone badania i obserwacje, po których rozszerzył definicję inteligencji o osiem dziedzin. Dlaczego? Ponieważ zauważył, że jedna inteligencja dominuje nad innymi, jest w jakiś sposób szczególnie rozwinięta. Jedna lub kilka, oczywiście w zależności od umiejętności człowieka, ale zawsze któreś górują nad pozostałymi. Swoje badania opublikował w 1983r pod nazwą teorii inteligencji wielorakich (multiple intelligences). Teoria ta rozszerza definicję inteligencji poza umiejętności mierzonymi przez testy IQ, związana jest z technikami uczenia się, a przede wszystkim należy ją łączyć z rozwojem dzieci. Ja dziś skupię się nad rozwojem dorosłych (pobierz test inteligencji wielorakich), ale zachęcam do zgłębiania tematu w kierunku edukacji dzieci, młodzieży. Po więcej informacji zapraszam na angielskojęzyczną stronę: howardgardner.com.

Test inteligencji wielorakich. Teoria Howarda Gardnera

Główne tezy teorii inteligencji wielorakiej

 1. Każdy z nas posiada wszystkie typy inteligencji
 2. Typy te są w różnym stopniu rozwinięte
 3. Jednakże wszystkie ze sobą współpracują i tworzą profili inteligencji
 4. Profil ten jest dynamiczny, zmienny. Zmiana zachodzi w trackie naszego rozwoju
 5. Gdy poznasz swój profil, jesteś w stanie odkryć pełen wachlarz ludzkich możliwości
 6. Inteligencje można zawsze doskonalić i rozwijać, ponieważ nikt z nas nie rodzi się z jej określonym poziomem. Mamy wpływ na jej rozwój – jest to bardzo ważne w odniesieniu do kreowania własnego życia, zawodu oraz przyszłości naszych dzieci. Jak możesz rozwijać dany typ inteligencji? Poprzez określone ćwiczenia i działania, które pobudzą działanie w odpowiednim kierunku.

Typy inteligencji wielorakich

Poniżej przedstawiam opis inteligencji wielorakich, zastanów się kim jesteś lub jeżeli masz ochotę przejdź poniżej i pobierz bezpłatny test inteligencji wielorakich, który jest inspirowany badaniami Howarda Gardnera.

1. Inteligencja językowa (werbalna lub lingwistyczna)

Człowiek o dominującej inteligencji językowej:

 • posiada wrażliwość na dźwięk, rytmy, modulację głosu, różne funkcje języka,
 • uczy się przy pomocy pisania, czytania, dyskusji,
 • posługuje się bogatym słownictwem, szeroko stosuje synonimy,
 • lubi wiersze, rymy i gry słowne; lubi czytać,
 • jest dobrym słuchaczem,
 • potrafi precyzyjnie przekazywać informacje,
 • posiada zdolność do nauki języków obcych (szybciej uczy się akcentu),
 • dedykowany zawód: pisarz, poeta, dziennikarz, tłumacz.

2. Inteligencja matematyczno-logiczna

Człowiek o dominującej inteligencji matematyczno-logicznej:

 • cechuje go wrażliwość oraz zdolność do dostrzegania wzorców logicznych lub liczbowych,
 • posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
 • potrafi rozwiązywać nawet wyszukane zadania logiczne,
 • jego mocną stroną jest myślenie dedukcyjne (przyczynowo – skutkowe),
 • lubi wszelkiego rodzaju zagadki, łamigłówki,
 • potrafi wykonywać w pamięci skomplikowane działania,
 • w dzieciństwie szybko przyswajał pojęcia takie jak: czas, miejsce, ilość, liczba,
 • lubi eksperymentować i „kombinować”,
 • dedykowany zawód: naukowiec, matematyk.

3. Inteligencja przyrodnicza

Człowiek o dominującej inteligencji przyrodniczej:

 • jest obdarzony wrażliwością na różnice pomiędzy gatunkami,
 • posiada zdolność do pewnej interakcji z żyjącymi stworzeniami (symbioza z naturą),
 • baczne obserwuje świat roślin i zwierząt,
 • cechuje go znajomość nazw biologicznych, przyrodniczych,
 • czuje się dobrze w środowisku naturalnym, w kontakcie z naturą, rozumie ją,
 • jest opiekuńczy w stosunku do zwierząt,
 • dedykowany zawód: biolog, ekolog.

4. Inteligencja ruchowa (cielesno-kinestetyczna)

Człowiek o dominującej inteligencji ruchowej:

 • cechuje go wysoka świadomość swego ciała, panowanie nad nim,
 • zręcznie radzi sobie z wykonywaniem ćwiczeń ruchowych,
 • wysoka zdolność do zachowania równowagi ciała,
 • uwielbia poznawać nowe ruchy (np. taneczne),
 • lubi budować rzeczy, konstruować,
 • lubi grać w gry wymagające aktywności fizycznej,
 • dedykowany zawód: tancerz, choreograf, sportowiec, cyrkowiec.

Test inteligencji wielorakich. Teoria Howarda Gardnera

5. Inteligencja przestrzenna

Człowiek o dominującej inteligencji przestrzennej:

 • jest wrażliwy na geometrię (potrafi wymyślać obiekty trójwymiarowe),
 • posiada zdolności konstrukcyjne,
 • bez trudu jest w stanie wyobrażać sobie i odtwarzać bryły,
 • postrzega świat z punktu wzrokowo-przestrzennego,
 • łatwiej porusza się w przestrzeni,
 • lubi stosować schematy i mapy pamięci,
 • trafnie przewiduje ruch przedmiotów w przestrzeni,
 • posiada talent do sporządzania wykresów, map i innych pomocy wizualnych (myślenie obrazowe),
 • posiada wysoki zmysł estetyczny,
 • dedykowany zawód: pilot, nawigator, piłkarz, architekt, malarz, rzeźbiarz.

6. Inteligencja muzyczna

Człowiek o dominującej inteligencji muzycznej:

 • jest bardzo wrażliwy na muzykę, rytmy, wysokość i barwy dźwięków,
 • posiada bardzo dobry słuch,
 • ma bardzo dobre poczucie rytmu,
 • umie poprawnie odróżniać i naśladować dane tony,
 • szybko przychodzi mu nauka śpiewu lub gry na instrumencie,
 • rozumie wszelkie formy ekspresji muzycznej (rozróżnia gatunki muzyczne)
 • potrafi wyodrębniać brzmienie poszczególnych instrumentów,
 • lubi muzykowanie, śpiew, na dźwięk reaguje tańcem, rytmicznym przytupywaniem, a nawet układaniem tekstu,
 • cechuje go wysoka wrażliwość emocjonalna,
 • dedykowane zawody: wokalista, muzyk, dyrygent, krytyk muzyczny, kompozytor.

7. Inteligencja interpersonalna

Człowiek o dominującej inteligencja interpersonalnej:

 • cechuje go wysoki poziom komunikacji międzyludzkiej,
 • umiejętnie posługuje się komunikacją werbalną i niewerbalną,
 • wysoka umiejętność dostrzegania i właściwego reagowania na nastroje, temperament, motywacje i pragnienia innych ludzi,
 • potrafi szybko odnaleźć się w towarzystwie, płynnie nawiązuje kontakty,
 • posiada umiejętność łagodzenia sporów,
 • cechuje go wysoki poziom empatii, wczuwania się w czyjąś sytuację,
 • umiejętność prowadzenia rozmowy,
 • bardzo dobra umiejętnością perswazji, co może prowadzić do manipulacji oraz wywierania wpływu na innych ludzi,
 • posiada zdolności negocjacyjne,
 • lubi prace zespołową,
 • dedykowane zawody: psycholog, nauczyciel, terapeuta, sprzedawca, duchowny.

8. Inteligencja intrapersonalna

Człowiek o dominującej inteligencja intrapersonalnej:

 • posiada wysoką umiejętność rozumienia siebie samego, swoich potrzeb, emocji i motywów,
 • jest to osoba o szczegółowej, trafnej samowiedzy,
 • potrafi zaglądać w głąb siebie, zmotywować się i posiada silną wolę do działania,
 • posiada znajomość własnych mocnych stron i słabości,
 • trafnie określa swoje pragnienia i inteligencję,
 • często skryty indywidualista,
 • czasami wstydliwy,
 • zadaje sobie pytania natury egzystencjalnej, lubi “filozofować” i szukać sensu życia,
 • posiada pozytywny obraz własnej osoby, i wysoką automotywację,
 • ważny dla niego jest rozwój osobisty,
 • przykładowo, ale nie tylko: filozof.

Odnalazłeś się w powyższych opisach? Kim jesteś? Może masz ochotę otrzymać “podpowiedź”? Pobierz test inteligencji wielorakich, inspirowany pracami Howarda Gardnera. Pamiętaj tylko, że wynik testu nie możesz traktować jako samoistne, naukowe badanie. Jest to dla Ciebie wskazówka jak wykorzystywać swoje umiejętności i w którym kierunku rozwoju podążać. U mnie dominuje inteligencja interpersonalna, intrapersonalna oraz przestrzenna (wszystkie równo po 16 punktów z testu) i jak najbardziej zgadzam się z tym opisem i idę w kierunku wyznaczonego rozwoju 😉 A jak jest u Ciebie? Czekam na komentarze! 🙂

Jeżeli nadal masz ochotę zgłębiać temat inteligencji zapraszam Cię do innego ujęcia tematu: poczytaj o rozumieniu swoich oraz czyjś emocji, o inteligencji emocjonalnej.

Inteligencja emocjonalna (+test)

Literatura:

 • Gardner H.,2009, Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa

Literatura warta polecenia:

  • Brian Spitzberg, Kevin J Barge, P Shewryn Morreale, Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe Pwn, 2015 – KLIK po książkę (mój top!)
  taniaksiazka.pl
  • Carol Goman Kinsey, Komunikacja, pozawerbalna. Znaczenie mowy ciała…, Wyd. Studio Emka, 2012   – KLIK po książkę
  taniaksiazka.pl
 • Beata Rzepka, Efektywna komunikacja w zespole, Wyd.Edgard, 2014  – KLIK po książkę
taniaksiazka.pl
 • Allan, Barbara Pease, Mowa Ciała, Wyd. Rebis, 2017 – KLIK po książkę
  taniaksiazka.pl
 • McKay, Davis, Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP – KLIK po książkę 
  taniaksiazka.pl
 • E-book “Komunikacja międzyludzka”, Katarzyna Płuska – KLIK po e-bookKomunikacja międzyludzka E-BOOK

To jaki typ inteligencji wielorakich w Tobie drzemie? Jeśli masz ochotę pozostaw po sobie jakąś reakcję: komentarz lub machnięcie łapką na social media – Facebook. Dziękuję 🙂 

Polecam książki oraz kursy LifeArchitect (Michał Pasterski) - odkryj swoje zdolności!

Przekaż dalej :)

kompetencje miękkie kursy

A co tutaj ciekawego?

11 komentarze dla “Test inteligencji wielorakich. Teoria Howarda Gardnera”

 1. Bogusia napisał(a):

  jakie ciekawe miejsce! zostanę tutaj na troche dłuzej

  1. Bogusia – bardzo dziękuje 🙂

 2. Agata napisał(a):

  Super do Ciebie zaglądać, tyle ciekawych informacji w jednym miejscu. Jeśli chodzi o inteligencję, to nie wiedziałam, że jest jej aż tyle obszarów. Pozdrawiam serdecznie!

  1. Dziękuje i również pozdrawiam 🙂

 3. Ty już wiesz, że muzyczna i lingwistyczna 🙂 Chyba pora nagrać płytę 😀

  1. Pokularna śpiewająco – mówiącą 😉 Już czekam 🙂

 4. Do zastanowienia.

  1. Oczywiście 😉

 5. Pamiętam, pod jak wielkim byłam wrażeniem, kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z pojęciem inteligencji emocjonalnej, świadomość zagadnienia wyjaśniła wiele aspektów z zachowania moich i innych. 🙂

  1. Iza inteligencja emocjonalna jest tą, moją ulubioną 🙂

 6. Z chęcią rozwiążę w wolnej chwili test.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.