Czy jestem charyzmatyczny? Sprawdź się w teście!
kompetencje miękkie kursy

Kim jest człowiek z charyzmą, czymś co nas do niego przyciąga, czymś co pozwala mu motywować ludzi do działania, a także realnie kreować otaczającą go rzeczywistość? Wielu z nas z podziwem patrzy na charyzmatycznych polityków, szefów czy znajomych. Co oni mają takiego w sobie? Przeczytaj poniższe czynniki i odpowiedz sobie na pytanie „Czy jestem charyzmatyczny?” Sprawdź się w teście!

Czy jestem charyzmatyczny?

Czy jestem charyzmatyczny? Charyzma to taki specjalny „urok” kogoś, kto sprawia, że ludzie za nim podążają i chcą być mu nawet posłuszni. Charyzma to umiejętność przyciągania i wywierania wpływu na otaczających cię ludzi; to zespół umiejętności społecznych i emocjonalnych. Według słownika języka polskiego PWN charyzma to „szczególne cechy osobowości, którym osoba je posiadająca zawdzięcza niekwestionowany autorytet u ludzi i wpływ na nich”. Charyzma jest po prostu wynikiem idealnej komunikacji międzyludzkiej i umiejętności interpersonalnych, a ludzie charyzmatyczni to ludzie pewni siebie lub przynajmniej sprawiający takie wrażenie.

Czym jest charyzma?

Pojęcie charyzmy zostało stworzone w XIX w. przez socjologa Maxa Webera, który nazwał je „darem łaski”. Prof. psychologii Howard Friedman opisuje charyzmę jako „pewien urok, urok lub obecność”, a człowiek obdarzony tą umiejętnością:

  • przekazuje emocje za pomocą mowy niewerbalnej: gestykulacji, mimiki, modulacji głosu
  • uśmiecha się cała twarzą – nie tylko ustami, ale także oczami
  • może wpływać na innych
  • wie co to aktywne słuchanie
  • wierzy w siebie
  • jest autentyczny i naturalny

Ludzie charyzmatyczni są w stanie sprawić, że inni ludzie będący blisko nich, odczuwają podobne stany emocjonalne; poczują się szczęśliwsi lub w gorszym nastroju. Jednak to, czy charyzma jest wrodzona, czy wyuczona, jest nadal przedmiotem dyskusji; zakładamy, że jest ona jedną z umiejętności interpersonalnych, co oznacza, że możemy jej się permanentnie uczyć i ustawicznie rozwijać.

Czy jestem charyzmatyczny? TEST

Człowiek charyzmatyczny

Człowiek charyzmatyczny wykorzystuje swoje umiejętności, aby pozyskać ludzi „na swoją stronę”; bardzo często ze sfery życia zawodowego, dlatego też charyzma jest łączona z umiejętnościami przywódczymi. Charyzma może być jedną z podstawowych cech odnoszącego sukcesy lidera. Kto dla ciebie jest osobą charyzmatyczną? Wielu z nas pomyśli teraz o osobie publicznej, tj. polityk, aktor, wokalista, przywódca religijny, celebryta. Możemy wymienić też bardzo wiele „codziennych” ludzi sukcesu tj. lider zespołu w pracy, szef firmy, dziecko w szkole, lokalny społecznik, czy nawet osoba z biura, która zaprzyjaźnia się ze wszystkimi. Intuicyjnie potrafimy rozpoznać charyzmę, ale jak samemu być charyzmatycznym? Przeanalizuj poniższe składniki charyzmy.

1. Pewność siebie

Zauważ, że osoba charyzmatyczna jest pewna siebie bądź sprawia takie wrażanie. Ta pewność siebie przejawia się w stylu komunikacji, w przemowach do większej grupy ludzi, do pozytywnego sposobu bycia, do silnego przekonania wartości swojej osoby.

2. Wysoki poziom komunikatywności

Osoba charyzmatyczna komunikuje się z innymi dopasowując się stylem do rozmówców. W komunikatywności nie chodzi o to by „zagadać” drugą osobę, ale o sposób prowadzenia rozmowy, o aktywne słuchanie i wyczuwalne porozumienie. Bardzo często charyzma łączy się poczuciem humoru, ze swobodą bycia i wyrażania emocji. Osoby charyzmatyczne często są dobrymi gawędziarzami, z angażującym sposobem mówienia. Zwróć także uwagę, że taki człowiek wyraża się w sposób jasny i konkretny, zrozumiały dla odbiorców. W sytuacjach stresowych potrafi rozładować napięcie. Bardzo ważną rolę w komunikacie osoby charyzmatycznej odgrywa jego mowa ciała.

3. Energia, otwartość i żywiołowość

Osoba charyzmatyczna jest otwarta na innych ludzi, jest często żywiołowa i zaangażowana. Nie chodzi tu o krzykliwość czy narzucanie innym swojej osoby, a o pozytywny przepływ energii. Osoby obdarzone charyzmą zachęcają swoją postawą innych ludzi do podobnych postaw.

4. Kontrola emocji

Charyzma to forma przewodzenia, kierowania, jednakże… wszystko dobrze, gdy wszystko układa się po myśli lidera, ale co się dzieje, gdy już tak nie jest? Osoba charyzmatyczna przekuwa trudną sytuację na swoją stronę, rzadko kiedy okazując słabość, mimo iż, jej pewność siebie może zostać zachwiana.

5. Wbrew pozorom – obserwator

Osoba charyzmatyczna jest także dobrym, bystrym obserwatorem. Człowiek charyzmatyczny wie, że warto „badać” otoczenie, wyczuwać nastroje osób, do których mówimy; a nieocenioną wartość niesie za sobą aktywne słuchanie. Osoby z charyzmą zadają otwarte pytania, które pomagają zrozumieć czyjeś poglądy, opinie i uczucia, a ponieważ potrafią sprawić, że inni poczują się swobodnie, często też otrzymują szczere odpowiedzi. Osoby charyzmatyczne mają skłonność do empatii i troski w stosunku do innych, pamiętają szczegóły z poprzednich rozmów, a tym samym zyskują szacunek i zaufanie. Oni naprawdę chcą słuchać tego, co mają do powiedzenia inni ludzie.

6. Relacje z ludźmi

Osoby obdarzone charyzmą maja niesamowitą umiejętność budowania relacji z innymi ludźmi. Jaki jest ich sekret? Zaczynając od najprostszych spraw tj. szczery uśmiech, utrzymywanie kontaktu wzrokowego czy bycie po prostu uprzejmym; a także wspomniane już aktywne słuchanie, umiejętności rozmowy z ludźmi oraz witalne nastawienie do życia.

7. Mini manipulacja?

Pamiętajmy, iż ludzie są bardziej skłonni zrobić coś dla nas, jeśli są dobrze traktowani i gdy my jesteśmy dla nich mili. Osoby charyzmatyczne mniej lub bardziej świadomie wykorzystują pewne techniki wpływania na drugiego człowieka. Zapoznaj się z nimi z artykułów: Moich 5 ulubionych technik manipulacji bądź Jestem ładna, a więc mądra – 3 zasady lubienia.

Czy jestem charyzmatyczny? TEST

Czy jestem charyzmatyczny? TEST

Charyzma jest kompetencją miękką, co oznacza, że każdy z nas może „nauczyć” się być bardziej charyzmatycznym, poprzez rozwijanie swoich umiejętności interpersonalnych. Charyzma to dynamiczna komunikacja, życie z pasją i entuzjazmem, to okazywanie całego siebie poprzez właściwą mowę ciała. Jak powiedział Friedman, ludzie charyzmatyczni wyrażają więcej emocji poprzez swój ruch, gesty, mimikę twarzy, oczy czy głos. Większość z nas może powinno też nauczyć się lepiej słuchać drugiego człowieka, bo charyzma to nie głośne narzucanie swojej woli. Pamiętaj jednak, że jakkolwiek jesteś charyzmatyczny, nadal nie będziesz w stanie zadowolić wszystkich ludzi przez cały czas – i nie powinieneś też tego nawet próbować.

CZY JESTEM CHARYZMATYCZNY TEST

kompetencje miękkie kursy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *