Osobista analiza SWOT - twoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia
kompetencje miękkie kursy

Prawdopodobnie kojarzysz czym jest wykorzystywana w zarządzaniu analiza SWOT? To technika pozwalająca określać potencjalne mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia dotyczące określonego zagadnienia lub strategii działania organizacji. Jednakże, jej działanie możemy wykorzystać też przy określaniu swoich personalnych pozytywnych lub negatywnych stron. Osobista analiza SWOT jest mini narzędziem, który w pełni pomoże dotrzeć do wyznaczonego celu i nie tracić potencjalnych możliwości.

Osobista analiza SWOT - określ swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia

Czy możemy zaprogramować sukces w swoim życiu? Ten zawodowy, ale także prywatny, dotyczący naszej codzienności. Po części tak, a po części absolutnie nie, ponieważ wpływ na to ma wiele czynników wewnętrznych, a także, czasem bardzo nieprzewidywalnych – czynników zewnętrznych. Czynniki te to nasza osobowość, umiejętności i naturalne zdolności, przy tym także zainteresowania, a także wartości jakie wyznajemy. Jednak, musimy skupić się na tym na co mamy wpływ, co w naszym działaniu możemy rozwijać, a co próbować zmienić. Narzędziem, którym pomoże nam wydobyć i uwydatnić to co najistotniejsze jest m.in. analiza SWOT.

Czym jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to niezbędne narzędzie analizy w marketingu i biznesie, które polega na odkrywaniu wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na działanie organizacji. Skrót SWOT oznacza cztery główne kategorie czynników: mocne i słabe strony, a także zagrożenia oraz możliwości. Po co tak naprawdę stosować analizę SWOT? Ponieważ dzięki niej rozkładasz dane zagadnienie na czynniki pierwsze, wydobywasz z niego to co najważniejsze.

Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych angielskich liter podstawowych kategorii analizy:

S – Strengths, czyli mocne strony;

W – Weaknesses, czyli słabe strony;

O – Opportunities, czyli potencjalne szanse i możliwości;

T – Threats, czyli potencjalne zagrożenia.

Osobista analiza SWOT - określ swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia

Co zawierają poszczególne kategorie analizy SWOT?

S – Strengths, czyli mocne strony; to wszelkie umiejętności i zasoby, które pozwalają na pozytywne, silne funkcjonalnie, to te które budują, są napędem; przykładowo odnośnie analizy osobowości mogą to być wysokie kwalifikacje zawodowe.

W – Weaknesses, czyli słabe strony; to wszelkiego rodzaju negatywne, hamujące działania, to te które powodują zwolnienie, nieprawidłowe funkcjonowanie np. organizacji, a w ujęciu zawodowym to niestety brak podstawowych kwalifikacji na określone stanowisko.

O – Opportunities, czyli potencjalne szanse i możliwości, wszystko to co można wykorzystać do pozytywnych zmian w funkcjonowaniu organizacji czy jednostki.

T – Threats, czyli potencjalne zagrożenia, które stwarzają niebezpieczeństwo wystąpienia negatywnych zmian.

Osobista analiza SWOT

Wykorzystując powyższy podział czynników, możemy wydobyć z siebie (jako z mini organizacji) wachlarz mocnych stron i możliwości, a także wypunktować słabsze umiejętności i potencjalne zagrożenia. Analiza SWOT może pomóc odkryć pewnego rodzaju kwalifikacje, a także uwidocznić słabości, którymi można odpowiednio kierować, w celu eliminacji. Aby prawidłowo „zdiagnozować” się musisz przygotować sobie diagram analizy, narysuj na kartce lub pobierz go tu:OSOBISTA ANALIZA SWOT Pobierz, czytaj na bieżąco poniższe naprowadzające pytania i notuj, ale nie rozwlekaj się z pisaniem, częściej wpisuj frazy kluczowe oraz krótkie zdania, niż rozbudowane i zawiłe opisy.

Pytania kategorii S – Strengths, SILNE STRONY

Odpowiadając na pytania dotyczące silnych stron nie bądź przesadnie skromny czy nieśmiały. Opisuj swoje cechy z pozytywnego punktu widzenia, z szerokiej perspektywy – własnego obrazu, ale też odczuć ludzi z otoczenia. Paradoksalnie ludzie są często zbyt krytyczni wobec siebie, znajdź więc to, co czyni cię silnym, co cię wyróżnia i dzięki czemu czujesz się bardziej spełniony i szczęśliwym w życiu.

 1. Podaj swoje umiejętności zawodowe – jakie masz wykształcenie? Wypunktuj kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty
 2. Jakie posiadasz umiejętności miękkie? Lista kompetencji miękkich w artykule: Jakie posiadasz kompetencje miękkie? (+test)
 3. Co robisz lepiej niż ktokolwiek inny znany ci?
 4. Jak określają cię inni ludzie? Jakie pozytywne cechy ci nadają?
 5. Z których osiągnięć w swoim życiu jesteś najbardziej dumny?
 6. Wpisz trzy najważniejsze wartości w życiu
 7. W czym jesteś silny? Co jest twoim „motorem” życiowym (zawodowym i prywatnym) – wypisz ostateczne frazy kluczowe

Pytania kategorii W – Weaknesses, SŁABE STRONY

W tej kategorii musisz się skupić na swoich ograniczeniach – co jest twoimi największymi barierami? Bądź realistą, trzeźwym okiem oceń swoje słabości – są to punkty nad którymi musisz najbardziej pracować, to one często zaburzają równowagę i dążenie do wyznaczonego celu.

 1. Jakie posiadasz negatywne nawyki, te zawodowe i prywatne?
 2. Czy posiadasz braki w kwalifikacjach zawodowych? Jakich szkoleń, certyfikatów brakuje ci? (realny ogląd sytuacji zawodowej)
 3. Jakie posiadasz słabe strony osobowości?
 4. Co ludzie z otoczenia definiują jako twoje negatywne cechy?
 5. Jakich zadań zwykle unikasz? W jakich obszarach działania czujesz się niepewnie?
 6. A w jakich przeważnie nie sprawdzasz się i odnosisz klęskę?
 7. Co cię ogranicza? Jakie sytuacje oraz jakie cechy osobowościowe?

Pytania kategorii O – Opportunities, SZANSE

Szanse zawsze wynikają z twoich mocnych stron, musisz je jedynie oszlifować, przy czym opisanie ich to zadanie kreatywne, to szukanie nowych kierunków rozwoju. Czynniki „możliwości” to całość tego, co możesz, ale nie czynisz z jakiegoś powodu. Zdefiniuj swoje szanse i uczyń wszystko, by je wykorzystać. Pamiętaj „otwierając” worek szanse, eliminujesz słabości i zagrożenia.

 1. Jakich kwalifikacji zawodowych ci brakuje? W jaki sposób możesz je osiągnąć?
 2. A jakich umiejętności życiowych nie posiadasz? A jakie z posiadanych chciałbyś zmienić?
 3. Czy twoja branża zawodowa rozwija się? Jakie widzisz perspektywy zawodowe na najbliższe lata? Gdzie widzisz przestrzeń do rozwoju?
 4. Jakich wartościowych kontaktów z ludźmi brakuje ci? Konkretnie z kim chciałbyś nawiązać kontakt i dlaczego?
 5. Czy w twojej przestrzeni zawodowej istnieje luka, która możesz wypełnić?
 6. Jakich technologicznych umiejętności nie posiadasz, a mógłbyś się nauczyć?
 7. Czy posiadasz plan B na życie? Opisz go pokrótce.
 8. Jakich potrzeb nie zaspokajasz? Względem siebie, ale i otoczenia
 9. Czy w przestrzeni zawodowej widzisz szansę na swój awans? Jaki, przypuszczalnie kiedy i po jakim wydarzeniu?
 10. Co możesz zrobić, by rozruszać swój rozwoju?

Pytania kategorii T – Threats, ZAGROŻENIA

Zagrożenia często łączą się ze słabymi stronami. Przenikają się i mogą spowodować dysfunkcje w życiu zawodowym i prywatnym. Przyjrzyj się szczególnie uważnie swojej przestrzeni zawodowej.

 1. Jakie najpoważniejsze przeszkody napotykasz obecnie w życiu zawodowym oraz prywatnym?
 2. Czy w przestrzeni zawodowej istnieje ktoś kto podcina ci skrzydła?
 3. Czy znasz swoją konkurencję zawodową? W czym jest silna, a jednocześnie czy ten obszar jest u ciebie zagospodarowany?
 4. W pracy: kto oraz co „przeszkadza” ci w odniesieniu sukcesu? Jak możesz to zmienić?
 5. Czy twoja branża zawodowa „wypala się”? Jak widzisz siebie na rynku pracy w okresie długofalowym, załóżmy 5 lat? Czy istnieją jakieś zagrożenia?
 6. Z jakimi technologiami sobie nie radzisz?
 7. Czy którekolwiek z wyżej opisanych słabości mogą przeradzać się w zagrożenie dotyczące utraty pracy lub poważnych skutków niepowodzenia życiowego?

Osobista analiza SWOT – mini analiza

Wypisałeś wszelkie myśli związane z pytaniami w powyższych kategoriach. Co teraz z tym zrobić? Na chłodno przeczytaj ponownie co zanotowałeś i przygotuj się do obrania dwóch kierunków:

 1. Redukcja zagrożeń i wykorzystanie szans
 2. Eliminacja słabych stron, przy jednoczesnym wzmacnianiu tych mocnych.

Działanie wydaje się proste i oczywiste, ale w praktyce często trudne do wykonania. Proponuję więc powoli, ale systematycznie skupiać się na najważniejszych dla ciebie fragmentach określonego działania. Bardzo często mamy do czynienia z reakcją łańcuchową – w momencie eliminacji określonej słabej stron, wykreślasz też i zagrożenia, a przy użyciu mocnych stron tworzysz możliwości. Analiza SWOT daje ci ogólny ogląd sytuacji, możesz skoncentrować się na tym co dla ciebie obecnie istotne; wykorzystując maksymalnie dostępne możliwości!

Literatura i pomocne artykuły

kompetencje miękkie kursy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *