Jak poprawić komunikację z ludźmi? Cztery kluczowe obszary
kompetencje miękkie kursy

Skuteczna komunikacja to podstawa relacji z innymi ludźmi na tle osobistym, a także zawodowym. Sposób w jaki rozmawiamy z rodziną, przyjaciółmi czy klientami w pracy wpływa bezpośrednio na nasze zadowolenie z życia i jest podstawą sukcesu w wielu jego aspektach. Jak wiele osób, tak mnogo problemów związanych ze skuteczną komunikacją, jednak zawsze możemy „uczyć się” jej i dążyć do poprawy obszarów problemowych. Jak poprawić komunikację z ludźmi? Sprawdź cztery podstawowe obszary jej skuteczności.

Komunikacja jedno i dwustronna

Nasze życie to ciągła komunikacja, nadajemy i odbieramy komunikaty, staramy się aktywnie słuchać rozmówcy, ale oczekujemy i tego samego. Komunikacja interpersonalna jest to jedna z form porozumiewania się ludzi; jest to proces wymiany wiadomości między przynajmniej dwiema osobami. A ponieważ mamy różne osobowości, temperamenty, a przede wszystkim potrzeby życiowe, dochodzi w tej komunikacji do wielu zakłóceń. Należy pamiętać, iż przy komunikacji możemy opierać się na jej jedno lub dwustronnym działaniu.

  • Komunikacja jednostronna to jak sama nazwa wskazuje wysyłanie komunikatu w jedną stronę; zostaje on odebrany, ale nie mamy możliwości odczytania jego odpowiedzi.
  • Komunikacja dwustronna obejmuje wypływ i odbiór komunikatu przez obie strony biorące w nim udział. Komunikacja dwustronna często przybiera formę dialogu i pozwala na przepływ informacji i uwolnienie potrzeb. Na temat przebiegu komunikacji poczytaj o jej schemacie i kodowaniu w artykule: Kanał, szumy i bariery… Komunikacja werbalna

Usprawnienie komunikacji z ludźmi wiąże się rozwiązywaniem problemów odbierania i wysyłania komunikatu. Jednak, najwięcej błędów zachodzi przy jej samym odbiorze. Jakich? Jak poprawić komunikację z ludźmi?

Cztery podstawowe obszary poprawiające komunikacje

Zanim omówimy cztery kluczowe obszary poprawiające komunikację zaznaczmy, iż naszym najważniejszym zadaniem jest zawsze prawidłowa identyfikacja problemu. Szukajmy obszar, w którym najczęściej nie potrafimy zrozumieć, o co tak właściwie chodzi drugiej osobie.

Jak poprawić komunikację z ludźmi?

1. Aktywne słuchanie

Jak poprawić komunikację z ludźmi? Nauczmy siebie, a także nasze otoczenie słuchać, a nie tylko słyszeć to co do nich mówimy. Wyżej zaznaczyłam, iż komunikacja to proces dwukierunkowy, a często zamiast starać się dokładnie zrozumieć komunikat, tylko go słyszymy; nie przetwarzamy prawidłowo informacji. Często wpadamy w pułapkę „nadawania”, w którym po prostu wysyłamy wiadomość i nie słuchamy odpowiedzi (ponieważ często uważamy, że już znamy na nią odpowiedź? 😉 ).Do tego dość często nie słuchamy rozmów, a myślimy o tym, co zamierzamy powiedzieć dalej. Pamiętajmy, słuchanie to nie to samo, co słyszenie. Aktywne słuchanie nie jest polem do dopowiadania sobie własnego scenariusza danej informacji. By wydobyć jej esencję, dobrzy słuchacze wykorzystają odpowiednie techniki aktywnego słuchania, a idealnym jej przykładem jest choćby parafraza, która pozwala upewnić się, czy dobrze zrozumieliśmy dany komunikat.

Tematyka aktywnego słuchania do dalszego zgłębiania obejmuje artykuły:

2. Komunikacja niewerbalna

Przypatrz się ile komunikatów nadawanych jest niewerbalnych, czytaj z nich! Wielu z nas nie dostrzega wagi mowy ciała; a niesłusznie, ponieważ niespójny komunikat werbalny i niewerbalny mogą nam tez dużo powiedzieć o tym, co naprawdę dzieje się właśnie w rozmowie z szefem 😉

Komunikacja niewerbalna to mowa, język ciała, czyli wszystko co pokazujemy i przekazujemy naszemu adresatowi, a co nie jest oparte na słowach. To wygląd fizyczny, ruchy ciała, gesty, wyraz twarzy, oczu, dotyk, głos; a nawet sposób wykorzystywania czasu i miejsca spotkania lub zmiany fizjologiczne, takie jak pocenie się. I tym wszystkim przemawiasz, osiągasz swój cel lub jeśli robisz to nieumiejętnie – dzieje się na odwrót ? Jak poprawić komunikację z ludźmi? Zwracaj szczególną uwagę na komunikację niewerbalną rozmówcy. Dzięki temu, możesz uczynić swój przekaz wyraźniejszy i pogłębić jego znaczenie, a także wyłapać sprzeczne komunikaty nadawcy.

Koniecznie przeczytaj poniższe artykuły:

3. Inteligencja emocjonalna

Kolejnym obszarem usprawniającym przepływ komunikatu jest poziom rozwinięcia naszej inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna to rozumienie emocji swoich, a także osób z otoczenia. Inteligencja ta obejmuje szeroki zakres umiejętności, zwykle podzielonych na umiejętności osobiste i umiejętności społeczne, przy czym umiejętności osobiste obejmują samoświadomość, samoregulację i motywację, a umiejętności społeczne empatię i umiejętności społeczne. Temat na pozór skomplikowany, ale warto wejść w niego głębiej, ucząc siebie i innych czym jest i jak bardzo wpływa na nas posiadana inteligencja emocjonalna. Podstawową zasadą stojącą za różnymi umiejętnościami składającymi się na inteligencję emocjonalną jest to, że musisz być świadomy i rozumieć własne emocje oraz umieć je opanować, aby rozumieć i dobrze współpracować z innymi.

Kierując się jedynie racjonalnym podejściem do życia, wpadamy w pułapkę myślenia, iż wszystko powinno być logiczne i prostolinijne, a na emocje nie ma miejsca. A z drugiej strony jesteśmy ludźmi, emocje czasami biorą górę i potrafimy w burzliwej rozmowie powiedzieć „za dużo”. Jak poprawić komunikację z ludźmi? Musimy wypośrodkować nasze racjonalne podejście do tematu i emocje, które towarzyszą rozmową. Najwłaściwszą formą jest samopoznanie swojego spektrum emocji, zbadanie inteligencji emocjonalnej, a także „zarządzanie nią”, ponieważ świadomość emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, może zdecydowanie poprawić komunikację.

Artykuł dedykowany poszerzenia tematu inteligencji emocjonalnej: Inteligencja emocjonalna (+test)

4. Zadawaj pytania

Ostatni obszar, który usprawni komunikację to temat zadawania pytań. Proste? Nie dla wszystkich 😉 Zadawanie pytań otwartych podczas rozmowy dotyczy zdobywania wiedzy na dany temat, ale wiąże się także z upewnieniem, czy dobrze zrozumiałeś czyjąś wiadomość. To także bardzo dobry sposób na rozpoczęcie rozmowy, bądź jej kontynuowanie. Osoby z dobrymi umiejętnościami zadawania pytań są często postrzegane jako bardzo dobrzy słuchacze, ponieważ spędzają dużo więcej czasu na wyciąganiu informacji od innych niż na rozpowszechnianiu własnych opinii, a tu już wracamy do punktu 1, czyli do aktywnego słuchania. Wielu z nas, mimo niewiedzy o co tak naprawdę chodzi rozmówcy, nie dopytuje. Uznaje usłyszany komunikat i idzie z tym dalej. Oczywiście, często powoduje to po prostu nie wiedzę w danym obszarze. Jak poprawić komunikację z ludźmi? Usprawnij ją poprzez pytania, w ton przysłowia „kto pyta, nie błądzi” 😉

Inne aspekty, które mogą mieć wpływ na przepływ komunikatu

Istnieje wiele innych elementów i aspektów, które mogą wpływać na sposób przesyłania i odbierania wiadomości, a obejmują one chociażby użycie humoru, ciszę w rozmowie, sposób, w jaki podchodzisz do problemów, a także twoje własne podejście – zarówno do codzienności, jak i do drugiej osoby, do momentu komunikowania się z nią. Jak poprawić komunikację z ludźmi? Sprawdź jeszcze poniższe podpowiedzi:

? Z uśmiechem i humorem

Tak, uśmiech i humor usprawnia komunikację z ludźmi. Śmiech uwalnia endorfiny, które mogą pomóc złagodzić stres i niepokój, a większość ludzi lubi się śmiać i czuje pociąg do kogoś, kto może ich rozśmieszyć. Nie bójmy się być zabawnym, ale upewnijmy się, że określona wesołość jest odpowiednia do sytuacji, w której się znajdujemy. Poczucie humoru pozwala przełamać lody, obniżyć bariery i zdobyć sympatię innych. Należy tez podkreślić, iż używając odpowiedniego humoru, możemy być postrzegani jako bardziej charyzmatyczny.

? Jesteśmy równi

W myśl słów „jesteśmy równi”, traktuj ludzi jednakowo, co oznacza zawsze staraj się komunikować na równych zasadach i unikaj protekcjonalnego traktowania ludzi. Mogę powtórzyć znane nam wszystkim słowa nie obgaduj za plecami, nie hejtuj w Internecie, ale to, co tak naprawdę robimy zależy od nas samych. Traktując ludzi jak równych sobie, ale i równych sobie nawzajem, zbudujesz zaufanie i szacunek. I pamiętaj o poufności, nie wszystko musisz od razu podawać dalej.

? Oswój stres

Stres bardzo często działa na nas destrukcyjnie, bo jak w obliczu tragedii życiowych prowadzić budującą, konstruktywną rozmowę? Ale niestety, właśnie stres może być poważną przeszkodą w skutecznej komunikacji. Łatwo powiedzieć, aby każda ze stron zachowała spokój i koncentrację, zadanie trudne do wykonania, ale bardzo przydatne w usprawnieniu komunikacji. W temacie oswajania stresu polecam artykuł Trening Jacobsona, czyli jak radzić sobie ze stresem? Przećwicz to!

? Spróbuj rozwiązać konflikt

Tam gdzie komunikacja, tam i może pojawić się konflikt 🙂 Przy czym, różnica zdań nie jest konfliktem! Konstruktywne rozwiązywanie konfliktu zmierza do uzgodnienia celów stron oraz do znalezienia takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonować strony prowadzące spór. Metoda ta rezygnuje z nieprzejednanego upierania się i trwania niezłomnie przy raz z góry ustalonym stanowisku, lecz zakłada zbliżanie stanowisk obu stron. Istotą rozwiązywania konfliktu w ten sposób jest założenie, że zarówno jedna, jak i druga strona sporu będzie musiała zrezygnować z części wysuwanych żądań, a efektem tak łagodzonego konfliktu jest zwykle kompromis. Przy rozwiązywaniu konfliktów możemy zawsze wspierać się pracą z mediatorami. Mediacje nie są stronnicze ani osądzające, a mają za zadanie pomóc rozwiązać konflikt.

Artykuły związane z rozwiązywaniem konfliktów:

Jak poprawić komunikację z ludźmi? Ponieważ wszystko wkoło jest elastyczne i podlega wielu czynnikom, nie podam Ci jednoznacznej odpowiedzi, ale na pewno poprzez prawdziwą, wspierającą rozmowę; poprzez zauważanie drugiej osoby. Właściwa komunikacja, poprawa jej funkcjonowania ulepsza nasze relacje z otoczeniem, a także wnosi wartości wewnętrzne. Od samych zależy ile pracy poświęcimy na jej szlifowanie. Komunikacja międzyludzka jest bardzo szerokim zagadnieniem, wartym zaangażowania, dla nas, dla Ciebie.

Jeżeli nadal chcesz zgłębiać tematykę komunikacji międzyludzkiej zapraszam Cię do dedykowanego kursu online. Przystępujesz kiedy i gdzie chcesz, a wartości wyniesione pomogą Ci w lepszym zrozumieniu ludzi, z którymi tworzysz relacje – “Komunikacja interpersonalna. Jak porozumiewać się z ludźmi?” Kurs online 10 modułów! + E-book “Mini trening komunikacji interpersonalnej”. Testy i zadania samorozwoju!

kompetencje miękkie kursy

2 komentarze dla “Jak poprawić komunikację z ludźmi? Cztery kluczowe obszary skutecznej komunikacji”

  1. pacpack napisał(a):

    Jest naprawdę wiele sposobów na to, aby poprawić naszą komunikację. Jeśli chcemy to zrobić, to warto czytać książki i trenować.

  2. Stacja diagnostyczna napisał(a):

    Świetny wpis. Niby logiczne, a nie wszyscy się do tego stosują:))) „Z uśmiechem i humorem” – to fundament udanej komunikacji:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *