Jak mam styl rozwiązywania konfliktów? Test Thomasa Klimanna
kompetencje miękkie kursy

Jaki posiadam styl rozwiązywania konfliktów? A jaki negocjacji? Czy potrafię dokładnie wytypować swoje mocne i słabe strony? Na te pytania spróbujemy dziś odpowiedzieć poprzez Test Thomasa Kilmanna, gdzie określisz się przez pryzmat pięciu stylów rozwiązywania konfliktów, związanych z typem negocjacji.

Jak mam styl rozwiązywania konfliktów? Test Thomasa Klimanna

Jak mam styl rozwiązywania konfliktów? Test Thomasa Klimanna

Zacznijmy od niepodważalnego stwierdzenia, że konflikty są zjawiskiem nieuchronnym wszędzie tam, gdzie współpracują ze sobą ludzie. Mogą stymulować do poszukiwania ciekawych rozwiązań lub wpływać destrukcyjnie na poszczególne osoby i całą grupę. To od nas w dużej mierze zależy, w jakim kierunku podążą. Od zawsze są obiektem badań: nad ich przyczynami, formami i możliwościami rozwiązywania. I w tym duchu prace swe toczyło dwóch uczonych: Kenneth Thomas i Ralph Kilmann. Już ponad 40 lat temu zidentyfikowali pięć głównych stylów traktowania konfliktu, które różnią się stopniem współpracy i asertywności, przy założeniu, że każdy człowiek ma swój preferowany styl rozwiązywania konfliktu. Opracowany wspólnie test pomaga ustalić ten styl.

Twój styl rozwiązywania konfliktów  

Celem  testu Thomasa-Kilmana jest zbadanie postaw ludzi w różnych sytuacjach konfliktu, gdzie wspólnym wyznacznikiem są dwie podstawowe cechy takie jak asertywność i kooperacyjność. Innymi słowy: celem testu jest poznanie własnego stylu rozwiązywania konfliktu oraz sposobu negocjacji. Mamy tu z jednej strony dążenie do realizacji własnych potrzeb; z drugiej – dążenie do realizacji potrzeb drugiej strony. I teraz: w zależności od stopnia zaspokojenia potrzeb zarówno w jednym, jak i drugim wymiarze otrzymujemy wynik w postaci jednej z pięciu stylów rozwiązywania konfliktu oraz stylu strategii negocjacyjnych: unikanie, akomodacje (dostosowywanie się), kompromis, rywalizację oraz współpracę.

Jak mam styl rozwiązywania konfliktów? Test Thomasa Klimanna

 

Sprawdź się w poniższym teście Thomasa Klimanna

Instrukcja

Poniżej czeka 30 pytań, z jedną możliwością odpowiedzi A lub B. Test jest inwidualnym zadaniem, w którym w poszczególnym pytaniu przypomnij sobie konkretną sytuację konfliktu i/lub negocjacji ze swojej praktyki. Jak się wtedy zachowywałeś? Jak zazwyczaj reagujesz w takich sytuacjach? Dla podanych poniżej pary pytań przypisz (zaznacz) tylko jedną odpowiedź: A lub B. Taką odpowiedź, która jest najbardziej charakterystyczna, albo bardziej prawdopodobna dla Twego zachowania. Nie przejmuj się, gdy przy różnych pytaniach zdania mogą się powtarzać. Możesz też pobrać test w wersji do druku – Test Thomasa Klimanna – plik pdf .

Test Thomasa Klimanna

Pytanie 1.

A. Są przypadki kiedy pozwalam innym wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie problemu.
B. Zamiast negocjować zagadnienia sporne, próbuję podkreślić zagadnienia w których się zgadzamy.

Pytanie 2.

A. Próbuję znaleźć rozwiązanie kompromisowe.
B. Próbuję rozważyć wszystkie wątpliwości obu stron.

Pytanie 3.

A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji wyznaczonych celów.
B. Mógłbym spróbować uspokoić odczucia innych i zachować nasze stosunki.

Pytanie 4.

A. Próbuję znaleźć rozwiązanie kompromisowe.
B. Czasami poświęcam własne życzenia dla życzeń innej osoby.

Pytanie 5.

A. Stale szukam pomocy innych przy wypracowaniu rozwiązania.
B. Próbuję robić to, co jest konieczne aby uniknąć niepotrzebnych napięć.

Pytanie 6.

A. Próbuję unikać stwarzania sobie nieprzyjemności.
B. Próbuję wygrać swoją pozycję.

Pytanie 7.

A. Próbuję odłożyć problem do chwili, kiedy mam trochę czasu na przemyślenie go. B. Rezygnuję z pewnych punktów w zamian za inne.

Pytanie 8.

A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji swych celów.
B. Próbuję natychmiast wyjawić wszystkie zastrzeżenia i problemy.

Pytanie 9.

A. Uważam, że różnice nie zawsze są warte martwienia się o nie.
B. Wkładam trochę wysiłku w osiągnięcie swojego celu.

Pytanie 10.

A. Twardo dążę do realizacji swych celów.
B. Próbuję znaleźć rozwiązanie kompromisowe.

Pytanie 11.

A. Próbuję natychmiast wyjawić wszystkie zastrzeżenia i problemy.
B. Mógłbym spróbować uspokoić odczucia innych i zachować nasze stosunki.

Pytanie 12.

A. Czasem unikam zajmowania stanowiska, które powodowałoby kontrowersje.
B. Pozwolę mu utrzymać kilka jego punktów, jeśli on pozwoli mi utrzymać kilka moich.

Pytanie 13.

A. Proponuję rozwiązanie pośrednie.
B. Obstaję przy realizacji swoich punktów.

Pytanie 14.

A. Przedstawiam mu swoje poglądy i pytam o jego.
B. Próbuję wykazać mu logiczność i korzyści mojego stanowiska.

Pytanie 15.

A. Mógłbym spróbować uspokoić odczucia innych i zachować nasze stosunki.
B. Próbuję robić to, co jest konieczne, aby uniknąć napięć.

Test Thomasa Klimanna – połowa za Tobą 🙂

Pytanie 16.

A. Próbuję nie ranić uczuć innej osoby.
B. Próbuję przekonać inną osobę o zaletach mojego stanowiska .

Pytanie 17.

A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji swych celów.
B. Próbuję robić to, co jest konieczne, aby uniknąć niepotrzebnych napięć .

Pytanie 18.

A. Jeżeli uszczęśliwi to drugą osobę, mogę pozwolić jej na zachowanie swych poglądów.
B. Pozwolę mu utrzymać kilka jego punktów, jeśli on pozwoli mi utrzymać kilka moich.

Pytanie 19.

A. Próbuję natychmiast wyjawić wszystkie zastrzeżenia i problemy.
B. Próbuję odłożyć problem do chwili, kiedy mam trochę czasu na przemyślenie go.

Pytanie 20.

A. Próbuję natychmiast zniwelować różnice naszych stanowisk.
B. Próbuję znaleźć uczciwą kombinację zysków i strat dla nas obu.

Pytanie 21.

A. W nadchodzących negocjacjach spróbuję zwracać uwagę na życzenia drugiej osoby.
B. Zawsze skłaniam się ku bezpośredniemu przedyskutowaniu problemu.

Pytanie 22.

A. Próbuję znaleźć stanowisko pośrednie między jego a moim.
B. Domagam się uznania swoich życzeń.

Pytanie 23.

A. Bardzo często staram się zaspokoić wszystkie nasze życzenia.
B. Są przypadki, kiedy pozwalam innym wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie problemu.

Pytanie 24.

A. Jeżeli stanowisko drugiego wydaje się być dla niego bardzo ważne, spróbowałbym wyjść naprzeciw jego życzeniom.
B. Próbuję zmusić go do rozwiązania kompromisowego.

Pytanie 25.

A. Próbuję wykazać logiczne korzyści mojego postępowania.
B. W nadchodzących negocjacjach spróbuję zwracać uwagę na życzenia drugiej strony.

Pytanie 26.

A. Proponuję rozwiązanie pośrednie.
B. Prawie zawsze staram się zaspokoić wszystkie nasze życzenia.

Pytanie 27.

A. Czasem unikam zajmowania stanowiska, które powodowałoby kontrowersje.
B. Jeżeli uszczęśliwi to drugą osobę, mogę pozwolić jej na zachowanie swych poglądów.

Pytanie 28.

A. Zazwyczaj twardo dążę do realizacji swych celów.
B. Zazwyczaj szukam pomocy innych przy wypracowywaniu rozwiązania.

Pytanie 29.

A. Proponuję rozwiązanie pośrednie.
B. Uważam, że różnice nie zawsze są warte martwienia się o nie.

Pytanie 30.

A. Próbuję nie ranić uczuć innej osoby.
B. Zawsze dzielę się problemem z inną osobą, abyśmy mogli go razem rozwiązać.

 

Jak mam styl rozwiązywania konfliktów? KLUCZ

W teście mamy do rozróżnienia 5 styli: Unikanie (A), Akomodacja/ Dostosowywanie się (B), Kompromis (C), Rywalizacja (D), Współdziałanie (E).

Zaznacz w poniższej tabeli Twoje odpowiedzi (wersja do druku – plik pdf: Test Thomasa Klimanna KLUCZ). Następnie zsumuj ich liczbę w poszczególnej kolumnie (sumę A i B) i wpisz w rubrykę „SUMA”. Bardzo ważne: wartość „suma” mówi o Twoich prawdopodobnych skłonnościach w tym kierunku, ale w określonym stopniu sumy zaznaczeń:

 • 0 – 1 – Twój bardzo rzadki styl
 • 2 – 4 –  Twój rzadki styl
 • 5 – 7 – Twój średni styl
 • 8 – 10 – Twój częsty styl
 • 11 – 12 – Twój bardzo częsty styl

Jak mam styl rozwiązywania konfliktów? Test Thomasa Klimanna

OMÓWIENIE

Jak mam styl rozwiązywania konfliktów? UNIKANIE (styl A)

Niska kooperatywność i niska asertywność powodują występowanie reakcji unikania. Człowiek o takich cechach wycofuje się z konfliktu, nie zależy mu ani na udowodnieniu własnych racji, ani na rozpatrywaniu poglądów partnera. Stawia na unikanie bezpośredniej konfrontacji. To przeciwieństwo stylu współpracującego (a nie rywalizacji).
Plusy: nie eskaluje konfliktu i tonuje różnice zdań. Redukuje stres i oszczędza czas.
Minusy: ukrywa problem i opóźnia jego rozwiązanie.

Stosuj unikanie, gdy: cel nie jest zbyt ważny lub jest ważny tylko przejściowo; nie ma żadnych szans na zaspokojenie naszych pragnień; straty z powodu kontynuowania konfliktu przeważają nad ewentualnymi zyskami z jego rozwiązania; trzeba sobie lub partnerom dać czas na ochłonięcie, zredukowanie napięcia emocjonalnego; jest potrzebny czas na zebranie niezbędnych informacji do podjęcia decyzji; inni potrafią skutecznie rozwiązać konflikt.

Jak mam styl rozwiązywania konfliktów?  AKOMODACJA -DOSTOSOWYWANIE SIĘ (styl B)

Niska asertywność i wysoka kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji akomodacyjnych. Człowiek o takich cechach dąży do rekonstrukcji własnych poglądów, lecz czyni to nie z powodu bezwzględnej akceptacji poglądów drugiej osoby, a raczej ze względu na pożądaną jego zdaniem współpracę. Priorytetem jest bowiem utrzymanie relacji, a nie zwycięstwo, dlatego ludzie o takich cechach chętnie pomagają innym, wspierają ich, szybko odbudowują harmonię w relacji. Jest to przeciwieństwo stylu rywalizującego.
Plusy: minimalizuje straty, kiedy przeciwnik jest silniejszy, i podtrzymuje relacje.
Minusy: tworzy poczucie wykorzystania i wywołuje niechęć.

Stosuj akomodację, gdy: masz świadomość, że jesteś w błędzie i pozwalasz, aby „lepsze” stanowisko zwyciężyło; sprawa jest ważniejsza dla partnera niż dla ciebie, przyczyniasz się wtedy do utrzymania poprawnych stosunków między wami; ważniejsze jest zdobycie zaufania partnera niż wynik rozwiązania konfliktu; ważne jest zachowanie zgody i unikanie rozdźwięku.

Jak mam styl rozwiązywania konfliktów?  KOMPROMIS (styl C)

Średnia asertywność i średnia kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji kompromisowych. Człowiek o takich cechach stara się odnieść pewne korzyści, przyznając także partnerowi prawo do ich części. Może więc rezygnować z części własnych korzyści na rzecz partnera, ponieważ wartościami nadrzędnymi są dla niego: pojednanie i zgoda.
Plusy: praktyczny w skomplikowanych problemach bez prostych rozwiązań; wszystkie strony mają te same prawa.
Minusy: nikt nie jest do końca zadowolony; nie gwarantuje wypracowania i wprowadzenia w życie optymalnego rozwiązania.

Stosuj kompromis, gdy: interesy nie są zbyt ważne i nie warte większych wysiłków w ich obronie; równi sobie partnerzy zmierzają do wykluczających się celów; wystarczające jest osiągnięcie czasowego porozumienia; konieczne jest szybkie rozwiązanie w sytuacji presji czasowej; zawodzi rywalizacja i współpraca.

Jak mam styl rozwiązywania konfliktów? RYWALIZACJA (styl D)

Wysoka asertywność i niska kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji rywalizacyjnych. Człowiek o takich cechach dąży do rozstrzygania konfliktu na swoją korzyść – głównie w tym znaczeniu, że pragnie okazać wyższość własnych racji nad racjami drugiej osoby. Reprezentuje autorytarne podejście. To przeciwieństwo stylu dostosowawczego. Ten styl pozwala odnieść szybkie zwycięstwo, jasno ustalić pozycję (swoją i drugiej osoby), obronić swoje interesy.
Plusy: szybki i zorientowany na osiągnięcie wyniku.
Minusy: może wywołać nieufność lub wrogość.

Stosuj rywalizację, gdy: konieczne jest szybkie działanie, np. w kryzysie; ważne, ale niepopularne sprawy muszą być wprowadzane w życie, np. zaostrzenie dyscypliny; racja jest bezwzględnie po twojej stronie; druga strona celowo stosuje taktyki nierywalizacyjne, aby uniknąć rozwiązania konfliktu.

Jak mam styl rozwiązywania konfliktów? WSPÓŁDZIAŁANIE (styl E)

Wysoka asertywność i wysoka kooperatywność przyczyniają się do występowania reakcji współdziałania. Człowiek o takich cechach nawiązuje współpracę z partnerem po to, by zrealizować swoje cele. Można więc powiedzieć, że wykorzystuje on pozytywnie sytuację konfliktu, ponieważ nie odrzuca drugiej osoby, ale współdziała z nią w imię własnych interesów. Współdziałanie umożliwia wypracowanie skonfliktowanym stronom optymalnego porozumienia i zmniejsza wpływ negatywnych emocji. Wymaga empatii i wglądu w sytuację drugiego człowieka, buduje trwałą współpracę, wzmacnia relację, a podjęte decyzje mają pełną akceptację obu stron. To przeciwieństwo stylu unikającego.
Plusy: tworzy atmosferę zaufania, podtrzymuje pozytywne relacje i zachęca do działania.
Minusy: wymaga dużo energii i jest czasochłonny.

Stosuj współdziałanie, gdy: ważne jest znalezienie wspólnego rozwiązania, a kompromis nikogo nie satysfakcjonuje; sprawa dotyczy grupy osób i ważne jest uwzględnienie opinii innych osób o odmiennym sposobie widzenia problemu; celem jest osiągnięcie porozumienia poprzez integrację, różnych poglądów; dąży się do pokonywania uczuć wrogości; celem jest uczenie się obiektywizmu – weryfikujemy własne poglądy i staramy się zrozumieć punkt widzenia innych.

Podsumowanie

Uff, przebrnąłeś? Czy już wiesz o sobie nieco więcej? Wykorzystaj to, pielęgnuj mocne strony, pracuj nad słabymi. Temat wiąże się bardzo mocno z negocjacjami więc polecę Ci jeszcze dwa teksty:

 

Pamiętaj, że od nas samych zależy gdzie, kiedy i jaki styl rozwiązywania konfliktu i negocjacji zastosujemy. Inaczej wygląda to w relacjach zawodowych – podczas relacji z klientem (negocjacje), szefem; a inaczej w domu – podczas codziennych bojów o wybór koloru ścian w salonie.

I na sam koniec jak zawsze mam prośbę: konfliktu dziś nie mieliśmy, ale starałam się należycie rozwiązać problem. Czy mi się udało właściwie go przedstawić? Jeśli masz ochotę napisz w komentarzu jaki styl jest Ci najbliższy. Zapraszam też na social media – Facebook lub LinkedIn. Za każde machnięcie łapką bardzo dziękuję  

Jak mam styl rozwiązywania konfliktów? Lektury warte polecenia:

 • Robert Mayer, Jak wygrać każde negocjacje, Wydawnictwo MT Biznes, 2018 – KLIK po książkę
  taniaksiazka.pl
 • Maciej Dutkon, Targuj się. Zen negocjacji, Wydawnictwo Akademia Internetu, 2015 – KLIK po książkę
  taniaksiazka.pl
   • Brian Spitzberg, Kevin J Barge, P Shewryn Morreale, Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe Pwn, 2015 – KLIK po książkę (mój top!)
   taniaksiazka.pl
   • McKay, Davis, Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP – KLIK po książkę 
    taniaksiazka.pl
kompetencje miękkie kursy

23 komentarze dla “Jak mam styl rozwiązywania konfliktów? Test Thomasa Klimanna”

 1. Ida napisał(a):

  Przyda się

 2. iza napisał(a):

  Zaciekawiło mnie

 3. Eliza napisał(a):

  podoba mi się !!

 4. Basia napisał(a):

  miło się czyta

 5. Maja napisał(a):

  Nigdy nie myślałam o swojej osobowości pod takim kątem 🙂

 6. Lilianna napisał(a):

  Wg mnie najważniejsze to starać się rozwiązać konflikt i dogadać z drugą osobą a nie zamykać w sobie i wszystko ukrywać ^^

 7. Maja napisał(a):

  nie lubię konfliktów, mam raczej podejście unikające 🙂

 8. Paula napisał(a):

  nie jestem zbyt konfliktowa, zwykle idę na kompromis, staram się dobrze rozwiązać 🙂

 9. Maja napisał(a):

  ja już mam tak że idę na kompromisy, niestety nie zawsze dobrze na tym wychodzę

 10. Klaudia napisał(a):

  Super artykuł!

 11. Zuza napisał(a):

  coś w tym jest, wyszło mi współdziałanie 🙂

 12. Weronika napisał(a):

  cięzko tak

  1. A z czym dokładnie? Szukajmy dobrych stron 🙂

 13. Lena napisał(a):

  trudna umiejętność 🙁

 14. Mikuś napisał(a):

  Fajny artykuł, ja mega nie trawie ludzi, którzy zawsze i we wszystkim mają rację… 🙂

  1. Mikuś ja też, chociaż najbardziej celne słowa: to jest mi ich po prostu żal.

 15. Majka napisał(a):

  Super wpis, ja zawsze staram się dojść do jakiegoś kompromisu 🙂

  1. Rewelacja, też lubię kompromisy, ale też i współpracę 🙂

 16. MedReha napisał(a):

  Ciekawe produkcje ! 🙂

  1. Dziękuję 😉

 17. Ola napisał(a):

  Bardzo ciekawie napisany artykuł, świetnie się czyta! 😀

  1. Dziękuję 🙂

 18. Rozwodznia napisał(a):

  hmmm, ciekawe ciekawe !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.