Czy Human Resources to kierunek zawodowy warty obrania?
kompetencje miękkie kursy

 

Firma jest tak dobra, jak jej pracownicy. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji jest kluczowym elementem dla osiągania dobrych wyników oraz budowania wewnętrznej kultury. Czym jest Human Resources? Co należy do obowiązków działu zarządzania zasobami ludzkimi? Czy jest to przyszłościowy kierunek zawodowy, warty obrania?

Co to jest Human Resources?

Human Resources to nic innego, jak zarządzanie zasobami ludzkimi. Termin „zasoby ludzkie” został po raz pierwszy użyty na początku XX wieku. W latach 60. poczyniono wiele badań na temat struktury oraz relacji w organizacjach. Wówczas zdano sobie sprawę, że pracownicy są najcenniejszym zasobem każdej firmy. 

 

Dział HR w firmie odpowiedzialny jest za przygotowanie oraz przeprowadzanie rekrutacji, zatrudnienie, rozmieszczenie i zarządzanie pracownikami organizacji. Jest także zazwyczaj odpowiedzialny za tworzenie, wdrażanie i nadzorowanie zasad i przepisów dotyczących pracowników oraz relacji organizacji z osobami w niej zatrudnionymi. 

 

Działy zarządzania zasobami ludzkimi w różnych organizacjach mogą różnić się wielkością, strukturą i charakterem poszczególnych stanowisk. W przypadku mniejszych organizacji często zdarza się, że zatrudnionych jest kilku specjalistów HR. Każdy z nich jest odpowiedzialny za wszystkie procesy: od rekrutacji po przeszkolenie z BHP.

 

Większe organizacje posiadają bardziej rozbudowane działy HR. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jeden proces. Firmy zatrudniają specjalistów w takich dziedzinach jak rekrutacja, programy stażowe, świadczenia, wynagrodzenia i wiele innych. Chociaż te stanowiska HR są zróżnicowane i wyspecjalizowane, funkcje pracy nadal mogą się na siebie nakładać.

Czy Human Resources to kierunek zawodowy warty obrania

Czym się zajmuje dział Human Resources?

Zadaniem działu Human Resources jest zarządzanie ludźmi w miejscu pracy w celu realizacji misji organizacji i wzmocnienia jej kultury. Czym się zajmuje dział zarządzania zasobami ludzkimi? Zapewne pierwsze co przyjdzie Ci do głowy to, że HR jest zaangażowany w zatrudnianie nowych pracowników. Jednak ​​to tylko niewielka część obowiązków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 

Dzisiejsi specjaliści HR wnoszą istotny wkład w pomoc organizacji w osiąganiu jej celów. Niezależnie od wielkości działu zarządzania zasobami ludzkimi, pracownicy mają do wykonania szereg obowiązków, takich jak rekrutacja, zatrudnianie, szkolenia, świadczenia, zarządzanie ryzykiem i relacje z pracownikami. 

Rekrutacja nowych pracowników

Każde przedsiębiorstwo musi mieć ludzi do pracy. Nawet przy najbardziej zaawansowanych technologicznie maszynach człowiek jest potrzebny – ktoś musi nadzorować pracę i czuwać na wypadek awarii. Z tego powodu jednego z głównych zadań HR jest wyszukiwanie nowych pracowników. Rekrutacja osób o odpowiednich kwalifikacjach jest ważnym aspektem zarządzania zasobami ludzkimi. Zanim jednak rozpoczną się poszukiwania na rynku pracy, muszą przeprowadzić dogłębną analizę, aby określić, jakie kwalifikacje, umiejętności, cechy powinien posiadać pracownik zatrudniony na danym stanowisku.

 

Dział zarządzania zasobami ludzkimi nie tylko prowadzi rekrutację poprzez zebranie CV i selekcję potencjalnych pracowników. Bardzo często do zadań Human Resources należy opracowanie umowy, umowy ubezpieczenia. 

 

Marzysz o pracy jako specjalista HR? Sprawdź oferty pracy w Human Resources – Gowork.pl

Szkolenie pracowników i organizacja pracy

Po przeanalizowaniu aplikacji i zatrudnieniu idealnego kandydata należy go wyszkolić, aby szybko wdrożył się w pracę i zaadaptował w nowej organizacji.  Specjaliści HR powinni pamiętać, że zadania powierzone pracownikom powinny być dopasowane do ich umiejętności i zdolności. 

Szkolenie pracownika jest procesem ciągłym, który musi nadążać za zmieniającymi się potrzebami firmy. Dział HR jest odpowiedzialny za zapewnienie, że pracownicy są odpowiednio przygotowani do rozpoczęcia pracy na danym stanowisku, gdy są zatrudniani. Prowadzą również rejestr bieżących potrzeb szkoleniowych i opracowują specjalistyczne materiały, które będą wykorzystywane podczas przyszłych treningów.

 

Do obowiązków działu zarządzania zasobami ludzkimi jest tworzenie odpowiednich kanałów komunikacji w firmie. Dzięki temu menedżerowie poszczególnych działów oraz grup zadaniowych mogą skutecznie komunikować cele i zadania organizacji. Skuteczny przepływ informacji pozwoli uniknąć konfliktów, sprawi, że pracownicy zrozumieją, czego dokładnie się od nich oczekuje, a także umożliwią kierownikowi wykonanie zadań na czas.

Bezpieczeństwo w trakcie pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników leży w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Specjaliści HR często zajmują się opracowywaniem zasad BHP dla firmy, które są zgodne z ogólnokrajowymi przepisami i regulacjami. Dział zarządzania zasobami ludzkimi może również pomagać w szkoleniu pracowników w zakresie odpowiednich procedur BHP. Specjaliści HR mogą również wydawać zalecenia dotyczące sprzętu i odzieży, np. kasków i masek ochronnych. Oczywiście niektóre firmy muszą w większym stopniu dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Zależy to od charakteru ich działalności. W zakładzie chemicznym pracownicy HR będą w większym stopniu odpowiedzialni za wdrażanie i egzekwowanie procedur i zaleceń BHP, niż w firmie księgowej. 

Pracownicy i stosunki pracy

Dział Human Resources to jednostka, do której pracownicy będą zwracać się z problemami lub obawami. Specjalista HR wysłucha i zajmie się skargami i podejmie odpowiednie działania. Na przykład, jeśli pracownik uważa, że ​​spotkał się z nieprofesjonalnym zachowaniem ze strony swojego przełożonego lub znajduje się w nieprzyjaznym środowisku pracy, które narusza przepisy prawa, może złożyć skargę do tej jednostki.

Administracja odszkodowań i świadczeń

Zarządzanie zasobami ludzkimi w  organizacji to również administracja odszkodowań oraz świadczeń. Specjalista HR to osoba odpowiedzialna za badanie i rekomendowanie kompleksowego systemu wynagrodzeń.

Jak rozpocząć pracę w dziale Human Resources? 

Jest to bardzo często zadawane pytanie przez osoby, które chcą zostać specjalistą do spraw rekrutacji, świadczeń w organizacjach. Przede wszystkim wykonaj dobry research na temat konkretnego zawodu, który Cię interesuje. Jak już wiesz, dział Human Resources jest niezwykle rozbudowany, pracownicy mogą być odpowiedzialni za wiele różnych procesów. W przypadku zarządzania zasobami ludzkimi bardziej od wykształcenia liczą się umiejętności. Oczywiście to pierwsze również jest istotne. Aby zostać specjalistą HR, zazwyczaj potrzebne jest ukończenie studiów wyższych. Szczególnie pożądani są absolwenci kierunków takich, jak: zarządzanie, psychologia czy socjologia. 

 

Praca specjalisty HR opiera się głównie na kontakcie z ludźmi. Aby zostać pracownikiem działu zarządzania zasobami ludzkimi, koniecznie musisz się wykazywać otwartością na kontakt z innymi. Powinieneś umieć rozmawiać, ale również słuchać. Jest to szczególnie ważne podczas motywowania czy szkoleń. Musisz mieć również otwarty umysł. Zdiagnozować problem i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. W organizacjach pracują osoby o różnych charakterach. Introwertycy, ekstrawertycy. Specjalista HR powinien być w stanie dotrzeć do każdego z nich. Jako pracownik tego działu powinieneś być empatyczny. Pracownik musi wiedzieć, że może Ci zaufać. 

 

Podsumowując, wymagania pracodawców względem tego stanowiska różnią się w zależności od firmy. Zazwyczaj poszukiwane są osoby, które są w stanie podjąć się wielu zadań, mają doświadczenie w pracy z ludźmi, znają język obcy i wykazują się rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi. Dodatkowym atutem będzie znajomość prawa pracy. 

Ile zarabia specjalista HR? 

Zarobki specjalistów HR są bardzo różne. Stawka zależy przede wszystkim od doświadczenia w branży. Na początku ścieżki zawodowej zapewne wynagrodzenie będzie niższe. Wysokość wypłaty zależy również od Twoich obowiązków na tym stanowisku. Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby, które specjalizują się w rekrutacji nowych pracowników. Średnia pensja specjalisty HR w Polsce wynosi niecałe 5000 zł brutto.

 

Artykuł powstał przy współpracy z orionmedia.

kompetencje miękkie kursy

1 komentarz dla “Czy Human Resources to kierunek zawodowy warty obrania?”

  1. green-seeds napisał(a):

    Human Resources to absolutna konieczność w firmach. Jeśli ich nie mamy, nasza firma podupadnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.